Kon­tak­ta oss

 

Du är all­tid väl­kom­men att ta kon­takt med oss för att dis­ku­te­ra poten­ti­el­la upp­drag.

Peter Cas­pers­son

Tele­fon
073–43 45 142
E‑posta Peter 

Anders Kind­lund

Tele­fon
070–820 55 10
E‑posta Anders

Hit­ta till oss

Öst­ra hamn­ga­tan 16
411 09 Göte­borg

Mana­ge­ment Sup­port Part­ners

Orga­ni­sa­tions- och ledar­ut­veck­ling.
Vi stöd­jer dig i ditt utveck­lings­ar­be­te.

Öst­ra hamn­ga­tan 16
411 09 Göte­borg
Kon­takt