Ledarutvecklingsprogram

Som chef är du aldrig färdigutbildad.

Vår grundsyn är att genomföra utbildningar med utgångspunkt i deltagarnas verklighet. Detta innebär att vår flexibilitet vad gäller att anpassa våra program efter våra kunders önskemål är stort. Vårt pedagogiska upplägg är att koppla teoriavsnitt med övningar, grupparbeten, rollspel, diskussioner och reflektion både enskilt och i grupp.

En av de modeller vi arbetar med är Situationsanpassat ledarskap. Vår erfarenhet visar att denna modell är ett praktiskt användbart verktyg för att förstå sin egen roll som ledare och chef, samt hur jag som ledare kan jobba med individer för att uppnå mål. Vad gäller att leda grupper utgår vi från Susan Wheelans modeller kring effektiva team.

Andra typiska teman i våra program är; Förändringsledarskap, feedback konflikthantering, självkännedom, mångfald och organisation.

Som konsulter ser vi det också som vår uppgift att bidra till att grupper efter utbildningar upplever att de fått kompetens och verktyg för att själva jobba vidare med de aktuella områdena, så att utbildning inte blir en engångshändelse. Vi lämnar därför utrymme för egen reflektion och tid för att arbeta med en egen handlingsplan.

“Vår främsta uppgift är att ge dig som ledare de bästa förutsättningarna för att lyckas i ditt ledarskap.”

Som ledare får du i våra program lära dig att;

  • lämna ifrån sig ansvar för uppgifter till medarbetare utifrån medarbetarens engagemang och kompetens
  • ge medarbetare tydliga mål för uppdrag och uppgifter
  • ge stöd där så behövs och struktur när det behövs
  • leda individ och grupp.

 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig som ledare ett ledarutvecklingsprogram som tar avstamp i din situation och rättar sig efter dina förutsättningar.

Låter detta intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kontakta oss

Tjänster ledarutveckling

Som chef är du aldrig färdigutbildad

 

Löneinstrumentet som ledningsverktyg

Är din ledningsgrupp en strategisk ledningsresurs?

Vi utvecklar det kommunikativa ledarskapet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidigare haft olika chefsbefattingar och skaffat oss omfattande erfarenhet av att arbeta med chefer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträckning är unikt för just dig och din roll. Därför tar vi alltid vår utgångspunkt i din situation för att kunna utveckla och stödja dig på bästa möjliga sätt.