Organisationsutveckling

Hur står det egentligen till i din organisation? Är effektiviteten och arbetsklimatet på topp? Är organisationens delar på väg mot samma håll?

Organisationsutveckling innefattar insatser på olika nivåer för att förbättra företagets eller organisationens arbetsmiljö, så att uppställda mål lättare kan nås.

Organisationen – dess roll och resurser

Efter att ha tydliggjort den arena, de sammanhang och den omvärld i vilken organisationen verkar kan arbetet med att formulera visioner, ta fram och sätta upp mål för organisationen och hur olika delar av organisationen ska bistå för att uppnå målen. En del i detta är att ge dig som chef stöd i din roll att tillvarata de resurser som finns i organisationen och inspirera, entusiasmera och leda dessa för att uppnå och säkerställa varaktiga resultat. Resultat organisationen ska ha nytta av framöver.

Tjänster organisationsutveckling

Lednings och organisationsanalys

Vi utvecklar det kommunikativa ledarskapet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidigare haft olika chefsbefattingar och skaffat oss omfattande erfarenhet av att arbeta med chefer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträckning är unikt för just dig och din roll. Därför tar vi alltid vår utgångspunkt i din situation för att kunna utveckla och stödja dig på bästa möjliga sätt.

Management Support Partners

Organisations- och ledarutveckling.
Vi stödjer dig i ditt utvecklingsarbete.

Östra hamngatan 16
411 09 Göteborg
Kontakt