Våra konsulter

Vi och våra samarbetspartners besitter olika kompetenser och olika bakgrund och därmed erfarenheter. Det gemensamma är viljan att vara den självklara partnern och stödet i uppdragsgivarens förändringsprocess.

Legitimation, licenser och erfarna konsulter borgar för trygghet och säkrad kvalitet för dig som uppdragsgivare.

Med den samlade kompetens vi och våra samarbetspartners besitter skulle vi vilja påstå att vi är bland de bäst rustade i landet.

Peter Caspersson

Examen från Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor samt Executive MBA.
Jag har arbetat i ledande befattningar såsom Human Resources Manager, Administrativ chef och VD samt som konsult i över 20 år.
Jag har framförallt min erfarenhet inom näringslivet i multinationella koncerner. Som konsult arbetar jag med att stödja företag och förvaltningar inom områdena ledar- och organisationsutveckling samt affärsorienterat HR-arbete.

Peter nås på telefon 073–43 45 142  eller e-post.

Anders Kindlund

Legitimerad psykolog
Jag har arbetat som globalt ansvarig HR-direktör i 16 år och har gedigen erfarenhet av att arbeta med ledar- och organisationsfrågor på koncernnivå.
Jag har stor erfarenhet av ledar- & ledningsgruppsutveckling, chefsrekrytering, arbetsrätt och förmånsfrågor. Jag har även mångårig erfarenhet av arbete som psykolog inom offentlig verksamhet. Jag har vidare arbetat som konsult med uppdrag inom individ-, grupp-och ledarutveckling.

Anders nås på telefon 0708-20 55 10 eller via e-post.

Affärsidé

Utifrån en beteendevetenskaplig grund stödjer vi chefer och ledningsgrupper i förändrings- och utvecklingsarbete.

Inriktning

Vi är process- och utvecklingskonsulter och inriktar oss på att ge stöd inom organisations- och ledarutveckling.

Tillsammans åstadkommer vi förändring och utveckling

Z

Utgångspunkt

Vi grundar våra insatser på välbeprövade metoder och koncept, men då vi är av uppfattningen att ingen organisation är den andra lik, presenterar vi inga färdiga universallösningar. Istället skräddarsyr vi varje insats innehåll, fokus och omfattning till era specifika behov. Det är så vi tillsammans når det uppsatta målet.

Vår grundsyn är att lösningen finns hos uppdragsgivaren och att vårt uppdrag därför är att genom vår kompetens, våra verktyg och tillsammans med uppdragsgivaren processa fram den bästa lösningen. Det är uppdragsgivaren själv som måste fullfölja förändringen, men givetvis finns vi hela tiden med som stöd i processen.

Vi är också av den uppfattningen att det är nödvändigt med en bred förankring för förändringsprocesser i en organisation. Erfarenhetsmässigt vet vi att det bästa resultatet uppnås när alla i en organisation på olika sätt är delaktiga i processen.

Arbetet byggs upp med hjälp av de tre byggstenarna:

  • Vetenskaplig grund
  • Process
  • Självkännedom

Snabbfakta

grundat 1986

inriktade på att stödja ledare och ledningsgrupper i deras förändrings- och utvecklingsarbete

baserade i Göteborg, men arbetar över hela landet.

Målgrupp

Vi vänder oss till chefer och ledare inom offentlig och privat sektor. Typiska uppdragsgivare är medelstora och stora företag och mindre till medelstora kommuner.

Management Support Partners

Organisations- och ledarutveckling.
Vi stödjer dig i ditt utvecklingsarbete.

Östra hamngatan 16
411 09 Göteborg
Kontakt