Ledningsgrupp

Är din ledningsgrupp en strategisk ledningsresurs?

Utmaningarna i en ledningsgrupp är många, vanliga fallgropar är:

 • Medlemmarna har ett funktionsfokus istället för ledningsgruppsfokus
 • Medlemmarna hinner inte förbereda sig
 • Medlemmarnas engagemang är lågt eller ojämnt
 • Medlemmarna är oklara över syfte och mål.

Risken är att kvaliteten på de beslut som fattas inte blir optimal.

 

Mål

I arbetet med ledningsgruppen arbetar vi därför fram gruppens uppdrag och tydliggör förväntningar på gruppens medlemmar för att:

 • få en samsyn på ledningsgruppens arbete
 • utveckla strukturen för arbetet i ledningsgruppen
 • komma överens om gemensamma spelregler
 • påskynda processen att bli ett effektivt team
 • klara ut rollerna inom och utanför ledningsgruppen

 

Exempel på innehåll

 • Ledningsgruppens syfte och mål. Definition av ledningsgrupp Välfungerande ledningsgrupp
 • Vilka frågor som ska hanteras i ledningsgruppen
 • Utveckla gruppens dynamik. Effektiv kommunikation och samspel
 • Klara ut deltagarnas roller i ledningsgruppen och i sin organisation. Starka och svaga sidor hos individen och gruppen.

 

Genomförande

Intervju av ledningsgruppens medlemmar.
Utvecklingsprogram under ett antal heldagar. Innehållet skräddarsys alltid efter de behov som finns.

Låter detta intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kontakta oss

Tjänster ledarutveckling

Som chef är du aldrig färdigutbildad

 

Löneinstrumentet som ledningsverktyg

Är din ledningsgrupp en strategisk ledningsresurs?

Vi utvecklar det kommunikativa ledarskapet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidigare haft olika chefsbefattingar och skaffat oss omfattande erfarenhet av att arbeta med chefer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträckning är unikt för just dig och din roll. Därför tar vi alltid vår utgångspunkt i din situation för att kunna utveckla och stödja dig på bästa möjliga sätt.