Verksamhetsutvecklande lönesättning

Löneinstrumentet som ledningsverktyg.

Är lönesättningen i din organisation ett positivt ledningsverktyg? Av erfarenhet vet vi att det kan vara svårt. Med vår utbildning i Verksamhetsutvecklande lönesättning ger vi chefen de rätta verktygen för att bli tydligare och effektivare i samtal, mål-/kriteriearbete samt bedömning av prestation. Vi tar ett tydligt avstamp i dagens moderna kollektivavtal där lönesättningen har alla förutsättningar att vara chefernas välkomna verktyg för att leda verksamheten.

Utbildningens mål

Att ge cheferna insikt i hur lönesättningen kan bli ett av de viktigaste ledningsverktygen. Genom vår utbildning blir cheferna säkrare i sin roll även när det är svårt.

Innehåll

  • Att inte fastna i det ”gamla” tänkandet
  • Individuell och differentierad lön
  • Skillnaden mellan ”strukturbaserad” och ”bedömningsrelaterad” lön
  • Att bedöma sina medarbetare
  • Mål och kriterier
  • Lönesamtal, att kommunicera bedömningar
  • Motivationsfaktorer

“Genom vår utbildning blir cheferna säkrare i sin roll även när det är svårt.”

Genomförande

En eller två heldagars utbildning.

Vi tillämpar en dialogpedagogik där vi utgår från deltagarnas verklighet och kopplar till teoretiska förklaringsmodeller. Vi anser att det är viktigt, för att få en god förståelse för det teoretiska materialet, att deltagarna aktivt får delta genom övningar och diskussioner.

Låter detta intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kontakta oss

Tjänster ledarutveckling

Som chef är du aldrig färdigutbildad

 

Löneinstrumentet som ledningsverktyg

Är din ledningsgrupp en strategisk ledningsresurs?

Vi utvecklar det kommunikativa ledarskapet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidigare haft olika chefsbefattingar och skaffat oss omfattande erfarenhet av att arbeta med chefer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträckning är unikt för just dig och din roll. Därför tar vi alltid vår utgångspunkt i din situation för att kunna utveckla och stödja dig på bästa möjliga sätt.