Lednings och organisationsanalys

Vid organisationsförändringar, bolagsköp, fusioner, inför eller efter ett chefsbyte eller andra genomgripande organisatoriska förändringar, kan det vara viktigt att analysera organisationen.

Vår analys syftar till att ge en bild av ledarskapets och organisationens styrkor och svagheter. Detta ger en möjlighet att undvika felinvesteringar eller göra förebyggande insatser.

Våra verktyg är djupintervjuer, fokusgrupper, 360 analys, skräddarsydda enkäter som mäter organisationskultur, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet etc.

Vår metodik skräddarsys beroende på uppdragets natur. Tillsammans med uppdragsgivaren gör vi en tydlig analysplan som säkerställer en kostnadseffektiv och kvalitativ insats.

“Vår analys syftar till att ge en bild av ledarskapets och organisationens styrkor och svagheter.”

Låter detta intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kontakta oss

Tjänster organisationsutveckling

Lednings och organisationsanalys

Vi utvecklar det kommunikativa ledarskapet

Vi har varit i din sits

Tack vare att vi tidigare haft olika chefsbefattingar och skaffat oss omfattande erfarenhet av att arbeta med chefer vet vi att det behov av stöd du som chef har i stor utsträckning är unikt för just dig och din roll. Därför tar vi alltid vår utgångspunkt i din situation för att kunna utveckla och stödja dig på bästa möjliga sätt.